Zasłona dymna Sorosowej szczujni.

Polski Naród doświadcza największej w swojej historii polaryzacji za sprawą dominujących w polityce PO i PiS. O ironio są to ekipy wywodzące się z tego samego korzenia politycznego, a jak spojrzeć na to w ilu przypadkach głosują za tymi samymi ustawami można wyciągnąć słuszny wniosek, iż mamy do czynienia z tożsamą wizją sprawowania roli okupanta i poddańczej maniery względem Waszyngtonu oraz Brukseli.. Podział jest jedynie w kwestiach światopoglądowej oraz dwóch ścierających się wizji „postępowego” zachodu oraz konserwatywnych wartości dlatego temat aborcji oraz spraw związanych z kościołem są idealnymi tematami zastępczymi dla polityków, bowiem to granie na emocjach dzieli natychmiast społeczeństwo na dwie grupy co było widoczne przy okazji Strajku Kobiet.

Dziś Sorosowa szczujnia czyli TVN/Onet podgrzewa temat Karola Wojtyły robiąc materiał „Franciszkańska 3” i odgrzewając kotlet z tematem „wiedział o pedofilii w kościele czy nie wiedział?”

Dla władzy jest to idealna sytuacja, aby w dobie hulającej inflacji, rozbrojenia polskiej armii i przepychania skandalicznych ustaw mówić o sprawach sprzed lat.

Co jest tragicznym chichotem losu w tej sytuacji to fakt, iż w roli obrońców dzieci występuje telewizja sama promująca zgorszenie i przedstawiająca wielu pedofilów w pozytywnym świetle próbując przedstawić, iż ci występują głównie czy wręcz jedynie w środowisku duchownych co nie jest prawdą. Jednak nie czyni to z Karola świętej krowy, a z Watykanu niewinnych – wręcz przeciwnie. Jednak warto zadać sobie pytanie dlaczego akurat teraz ten temat jest podnoszony i od czego ma zostać odwrócona nasza uwaga?

Druk 3050 to ustawa o aplikacji mObywatel, która jest znamiennym krokiem w kierunku budowy cyfrowej klatki dla Polaków. Analiza tego dokumentu pojawi się jeszcze w tym tygodniu na łamach Gońca Królewskiego.

O czym jest film TVN24? Czy warto bronić JP2?

Cały „efekt wow” reportażu opiera się na informacjach, iż jeszcze w Polsce Karol Wojtyła przenosił duchownych z parafii do parafii zamieszanych w pedofilskie skandale księży. Biorąc pod uwagę, iż był masonem i (o ironio!) pupilkiem komunistycznego aparatu władzy nie powinno to dziwić. Nieświadomych Polaków temat jednak ten rozpala do czerwoności i rzucają się desperacko, by bronić imię człowieka, który nie miał zbyt wiele wspólnego z tym dobrotliwym kapłanem na jakiego jest kreowany.


Struktury Watykanu jawnie przeszły na „ciemną stronę mocy” czy naprawdę warto kruszyć kopie z Rodakami, by bronić aktora teatru w którym to masoneria obsadza główne role? Czy cokolwiek zmieni na lepsze fakt, iż wierni będą zaklinać rzeczywistość i nie dopuszczać do świadomości pewnych faktów, tylko dlatego, iż celowo ujawniają te tęczowi hipokryci? Czy wyjdzie to na dobre religii i uzdrowi Kościół, który już dawno zdradził wyznawców? Czy instytucja, która promowała truciznę a na swoich dachach zamieszcza budzące kontrowersje maszty 5G jest warto tego, aby jej bronić. Czy naprawdę można jeszcze jakkolwiek utożsamiać to siedlisko zła z Bogiem i jego bezkresną miłością do swoich dzieci? Niech każdy na te pytania odpowie sobie w duchu sam. Poglądy religijne są czymś szalenie intymnym i każde zasługują na szacunek. Dlatego tak destrukcyjny wpływ ma tego typu sypanie solą w rany katolików, jednak oni sami również nie pomagają sobie nie potrafiąc zdystansować się od pewnych rzeczy i spojrzeć na duszpasterzy trzeźwym okiem. Dając tym samym paliwo dla tęczowej rewolucji, która jawnie atakuje konserwatywne wartości i ład moralny, którego chcąc nie chcąc pewnym symbolem(choć dość karykaturalnym) był Kościół. Dziś następuje kontrolowane „wyburzanie” konstrukcji Świata w celu wdrożenia wymarzonego przez globalistów Nowego Porządku Świata, jednak jest to temat na oddzielny artykuł. Dlatego tak ważne jest, aby nie dać się spolaryzować w żaden zwalczający się obóz, bowiem są to celowe zagrywki stosowane od lat: napuścić białych na czarnych, radykalnych na konserwatywnych, bogatych na biednych, jeden Naród na drugi etc.

Lista grzechów Karola Wojtyły

Spójrz jacy ludzie są promowani przez system jako Narodowi bohaterowie prócz Pileckiego i Popiełuszki próżno tam szukać osób nie związanych ze środowiskiem wolnomularskim

Programowanie naszego Narodu trwa już blisko 100 lat. Celowo przedstawia nam się jako autorytety takie, a inne postacie. Jeśli Naród czci zdrajców i świętuje porażki nie jest w stanie wyciągać ze swej historii właściwych wniosków i zrzucić raz na zawsze jarzmo okupacji.

Jan Paweł II nie krył się z swoimi sympatiami do okultystycznej symboliki.
Również w trakcie pielgrzymki do Polski widoczna była symbolika masońska.

Oto lista herezji Karola Wojtyły i jego haniebnych sprzecznych z doktryną Kościoła słów i czynów:

• Deklaracja, że religie niekatolickie są środkami do zbawienia, co jest wprost sprzeczne z dogmatem katolickim, który głosi, że poza Kościołem Katolickim nie ma zbawienia.


• Napisanie w oficjalnym dokumencie, że religia katolicka jest tylko „środkiem do zbawienia”, jak inne religie, i że tak powinny być nauczane dzieci.


• Ogłoszenie dokumentu dotyczącego komunii, w którym heretyckie i schizmatyckie sekty są określane jako poszczególne kościoły należące do Kościoła Chrystusa, co jest bezpośrednio sprzeczne z nauczaniem Świętego Kościoła Katolickiego, Credo i nauczaniem Apostołów.


• Ogłoszenie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, który zawiera herezję Vaticanum II dotyczącą Kościoła, zatwierdzającą świętokradztwo udzielania Komunii niekatolikom oraz zezwalającą katolikom na uczestnictwo w kulcie niekatolickim (co jest grzechem śmiertelnym).


• Wielokrotne zatwierdzanie herezji Vaticanum II, szczególnie tych dotyczących Kościoła i wolności religijnej, a tym samym przyczynianie się do systematycznego niszczenia u ludzi katolickiej wiary.


• Promulgacja dyrektorium ekumenicznego, które pozwala na obrzydliwe akty łączności z heretykami i mieszanie rzeczy świętych z ich zgubnymi dla dusz praktykami, np: zezwolenie na korzystanie z posług kaznodziejów luterańskich, czy zezwolenie na łączność z niekatolikami w Komunii.


• Deklarowanie, że religie niekatolickie, które zostały potępione przez samych Apostołów, mają misje apostolskie od Boga.


• Stwierdzanie, że muzułmanie i wyznawcy judaizmu czczą tego samego Boga co chrześcijanie, mimo że ich religie wprost zaprzeczają boskości Jezusa Chrystusa.


• Nazywanie Żydów (wyznawców judaizmu) starszymi braćmi w wierze, oraz zatwierdzenie dokumentu watykańskiego, w którym jest napisane, że oczekiwanie Żydów na Mesjasza nie poszło na marne, i mają oni niby własne przymierze z Bogiem, a bluźnierstwo to prowadzi do uznania Żydów za będących w jedności z Bogiem i do nienawracania ich.


• Publiczne i uroczyste całowanie Koranu, czyli księgi, która zaprzecza podstawowym prawdom katolickiej Wiary, takim, jak np: boskości Jezusa Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu.


• Pochwała podpisanym dokumentem wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu, według wiary heretyckiej sekty zwanej „luteranami”, która rażąco zaprzecza nauczaniu świętego Soboru Trydenckiego o usprawiedliwieniu.


• Pochwała Heretyka Marcina Lutra nazywając go człowiekiem głęboko duchowym.


• Mówienie w kościele luterańskim w Rzymie, że cuda Jezusa Chrystusa nie dowodzą jego godności mesjańskiej, co jest sprzeczne z nauczaniem katolickiego Soboru Watykańskiego z 1870 roku.


• Uznanie mszy (która nie posiada między innymi słów konsekracji) nestoriańskich heretyków w Iraku jako ważnej i zachęcanie ludzi do uczestnictwa w niej.


• Beatyfikacja heretyczki matki Teresy, która publicznie czciła posąg Buddy i nie dążyła do nawrócenia Hindusów, lecz zachęcała ich do pozostania „dobrymi” Hindusami.


• Pozwalanie niezliczoną liczbę razy heretykom i schizmatykom na wykonywanie swoich kultów w budynkach i miejscach należących niegdyś do Kościoła Katolickiego, jak np: udzielanie „błogosławieństw” zebranym w nich ludziom.


• Celowe zezwolenie na najstarszą formę bałwochwalstwa w Asyżu, czyli na czczenie ognia przez zoroastryjskich kapłanów, a właśnie taka praktyka w Starym Testamencie była powodem tego, że Bóg powołał Abrahama, aby odwieść go od tego bałwochwalstwa i ustanowić przez niego prawdziwą Wiarę.


• Usunięcie krucyfiksu z ołtarza w Asyżu w 1986 roku i aprobata na zastąpienie go przez buddyjskich mnichów złotym posągiem Buddy.


• Pochwała religii Voodoo, która jest kultem demonów i węży.


• Pozwolenie na naznaczenie siebie w przebraniu papieskim pogańskim znakiem (symbolem wykonanym krowim gnojem na czole) Shivy (jednego z bogów wchodzących w skład hinduistycznej karykatury Trójcy Świętej) oraz picie rytualnej mikstury podczas pogańskiej ceremonii na wyspach Fiji.


• Zezwolenie na czytanie przez amerykańską studentkę z nagimi piersiami listu podczas mszy w Nowej Gwinei

Karol Wojtyła całuje koran
Jest to jawne zanegowanie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza a więc całkowite odrzucenie fundamentu wiary katolickiej.
„Ależ właśnie to co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów.
A ten heretyk robił to z pełną świadomością.
Nic dziwnego skoro od samego początku swego pontyfikatu postępował sprzecznie z większością katolickich doktryn
Sam widzisz czytelniku, iż nawet z perspektywy katolika jest tutaj mnóstwo rysów na tym idealnym wizerunku „Papieża pielgrzyma” Czy trudno się zatem dziwić, iż środowiska mające na celu atakowanie wiernych wykorzystują ten fakt bezlitośnie? Pora odciąć się od tego co złe. Zobacz jaka postać jest widoczna na zdjęciu powyżej i zadaj sobie pytanie: czyj jest to w tym momencie Kościół? Boga czy diabła?
Na kartach Illuminati z 1995 również obecna jest podobizna „Lolka”. Będziesz wierzył w kolejny przypadek?

Lolek był pupilkiem Jaruzelskiego?

Forum dla życia

W książce Henryka Pająka “Nowotwory Watykanu” w rozdziale “Ty mnie wybrałeś” autor pisze, że w ostatnich dniach 2002 roku i na początku 2003 kanadyjska TV emitowała serial dokumentalny o papieżu Janie Pawle II. Na jednej taśmie były dwie sekwencje, które pokazywały szczegóły oszałamiającego wyboru kard. Karola Wojtyły.
W pierwszej sekwencji kamera pokazuje Wojciecha Jaruzelskiego, który powiedział po polsku: “Breżniew mi powiedział: “To jest twój Brzeziński!. . . To twój Brzeziński wybrał Wojtyłę na papieża!”
W drugiej sekwencji Zbigniew Brzeziński, Polak z pochodzenia, pojawia się na ekranie i mówi o papieżu jako o światowym autorytecie politycznym. Następnie nagle dodaje: “Papież  mi powiedział: “Ty mnie wybrałeś, więc musisz się ze mną spotkać”. Jeśli to jest prawdą, to nie potrzeba żadnych komentarzy!
I znowu należy zwrócić uwagę na to, że Zbigniew Brzeziński, z pochodzenia Polak, był teoretykiem i architektem Komisji Trójstronnej, której członkowie en masse weszli do administracji Cartera. Brzeziński był “guru” i szkoleniowcem Cartera i człowiekiem którego władza obejmowała sprawy międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe. Brzeziński był również członkiem CFR [Komitetu Stosunków Międzynarodowych], Grupy Bilderberg, Instytutu Atlantyckiego, Instytutu Aspen,  londyńskiego IISS itp. . . i dzięki tym prestiżowym stanowiskom był jednym z wiodących osób w rozwijaniu planu “rządu światowego” bawarskich iluminatów. (…)Należy pamiętać, że Karol Wojtyła, kiedy odwiedzał Włochy, zwykle zatrzymywał się w Wiedniu u kard. Franza Königa. Kard. König, arcybiskup Wiednia, był masonem I “miał dwa procesy cywilne, w których uznano jego członkostwo w masonerii”. Oficjalny historyk masonerii, prof. Aldo Mola wykazał, że König należał do masonerii opierając się na informacji uzyskanej na najwyższym szczeblu.
Zbigniew Brzeziński, ideolog Komisji Trójstronnej i członek różnych globalnych instytucji. Według zeznań Wojciecha Jaruzelskiego i samego Brzezińskiego, on byłby człowiekiem który wybrał Karola Wojtyłę na nowego papieża.

„Jako w niebie tak i na ziemi”

Masońska symboilika zdradza kolejne ukryte programowanie wiernych

Czy warto zatem zajmować się tym tematem? Na pewno powinno to zostać wykorzystane do podniesienia w tym temacie swojej świadomości. Czy powinno to dzielić Polaków? Absolutnie nie! Pedofilię trzeba tępić tak w kościele jak i w każdej innej instytucji, a wybieranie mniejszego zła to pułapka globalistów w którą wpadają kolejne pokolenia.

3 thoughts on “Lolek. 2137 kłamstw

 1. No dobrze, ale gdzie w artykule są te 2137 kłamstwa? I powstaje drugie pytanie: dlaczego właśnie tyle? Tytuł artykułu moim zdaniem wprowadza w błąd ☹️ A sam artykuł jest ciekawy 😊 Dziękuję i pozdrawiam serdecznie ❤️
  Anna

 2. Artykuł całkiem, całkiem, choć napisany nieco „po łebkach” i na odwal się.
  Mam wrażenie, że coś podobnego możnaby przeczytać w urbanowskim „Nie”, albo „FiM”.
  Tytułowy click bait „2137 kłamstwa…” godny Goebbelsa lub co gorsza Marcina Roli z w Realu24 – dramatycznie odbiera autorowi powagę i wiarygodność.
  Wielka szkoda że nie ma zamieszczonej bibliografii i odniśników.
  Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Prosimy wyłącz adblocka!

Nasza strona wychwyciła iż korzystasz z adblocka - Prosimy o wyłączenie go na naszej stronie, dzięki temu pozwolisz nam zarabiać na naszych artykułach i umożliwisz dalsze działanie strony.